Informacje

Zdjęcie

Informacja w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy


Urząd Gminy w Lnianie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy oraz świadczenia „dobry start”. Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od 1 lipca br.

W roku 2020 nie składamy wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci, które mają przyznane prawo do powyższego świadczenia. Świadczenia  wychowawcze 500+ przyznane są do 31 maja 2021 r. Wnioski o świadczenia wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 (czyli na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) będzie można składać w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 r., natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r. Cały czas przyjmowane są wnioski na dzieci urodzone w trakcie trwania okresu świadczeniowego lub na dzieci, na które aktualnie nie przyznano świadczeń.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i świadczeń z funduszu alimentacyjnego rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczeń na okres zasiłkowy 2020/2021 jest rok kalendarzowy 2019, z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020 r.  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. nastąpi do 30 listopada 2020 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. nastąpi do 31 grudnia 2020 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
Świadczenie „dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez dziecko 24 roku życia. Świadczenie „dobry start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wyprawkę „dobry start” rodziny otrzymają do 30 września. Wsparcie przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-52) 33-23-761.


Do pobrania: 

DRUKI WNIOSKÓW ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA DOBRY START, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (15 marca 2016)
Opublikował: Łukasz Porożyński (15 marca 2016, 08:58:18)

Ostatnia zmiana: Paweł Nowicki (30 lipca 2020, 10:03:50)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 36461