Uchwała nr 07.49.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 29 kwietnia 2019w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20019 r. poz. 506 ) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245)

Uchwała nr 07.49.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 29 kwietnia 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20019 r. poz. 506 ) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245)


uchwała_07_49_2019.pdf (60kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (7 maja 2019, 15:49:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71