Uchwała nr 07.50.2019Rady Gminy Lnianoz dnia 29 kwietnia 2019w sprawie planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 5 , 5a 5 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. . – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000 i poz. 1290 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. poz. 1669 i poz. 2245 zm. Dz.U. z 2019 poz. 534)

Uchwała nr 07.50.2019
Rady Gminy Lniano
z dnia 29 kwietnia 2019


w sprawie planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 5 , 5a 5 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. . – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000 i poz. 1290 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. poz. 1669 i poz. 2245 zm. Dz.U. z 2019 poz. 534)


uchwala_07_50_2019.pdf (743kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (6 maja 2019, 14:19:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67