Uchwała nr 10.110.2015Rady Gminy Lnianoz dnia 28 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 , poz. 1548 oraz z 2014r. poz. 1457)

Uchwała nr 10.110.2015
Rady Gminy Lniano
z dnia 28 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 , poz. 1548 oraz z 2014r. poz. 1457)


uchwala_nr_10.110.2015.pdf (8670kB) pdf

Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu na 2016 r. .pdf (1299kB) pdf

Opinia Rio o możliwości sfinansowania deficytu w 2016 r..pdf (1197kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariola Zdziarska (5 stycznia 2016, 08:44:32)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (26 stycznia 2016, 14:53:05)
Zmieniono: dodano opinie RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1056