Uchwała nr 2.028.2014Rady Gminy Lnianoz dnia 19 grudnia 2014w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.)

Uchwała nr 2.028.2014
Rady Gminy Lniano
z dnia 19 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636 oraz z 2014 r. poz. 379. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.)


uchwała_nr_02_028_2014.pdf (4211kB) pdf

uchwała_nr_02_028_2014 tabele.pdf (5974kB) pdf

Uchwała nr 2.Kd.2015 Składu Orzekającego nr 1 RIO w Bydgoszczy.pdf (118kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (5 stycznia 2015, 10:05:17)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 lutego 2015, 14:28:26)
Zmieniono: Dodano Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1134