zamówienie na:

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Ograniczony Ustny
nr sprawy:
wartość: 30 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2005
wynik postępowania: w wyniku postapnienia nieruchomość gruntowa została sprzedana na rzecz Zakładów Mięsnych VIOLA za cenę 23.800 zł 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Lniano na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej:
 
działka nr 323 opow. 0,14.50 ha położona na terenie wsi Lniano zapisana w Księdze Wieczystej KW 39212 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu. Brak planu zagospodarowania na w/w działkę.
Działka 323 w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lniano (uchwała Rady Gminy Lniano Nr XVII/200/2000 z 5 grudnia 2000r.) znajduje się w jednostce bilansowej P – Produkcja”, położona jest pomiędzy drogą gminną, a istniejącym zakładem mięsnym.
Cena wywoławcza 23.552,10zł
Wadium 2.355,21 zł
  Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się dnia 14 marca 2005 o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu w Kasie Urzędu Gminy w Lnianie lub na konto BS Lniano 07816900060005268920000020.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy kupna. Bliższych informacji na temat sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10.
 
 
Wójt Gminy
 
mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (10 lutego 2005, 14:41:32)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 listopada 2005, 12:06:19)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3300