zamówienie na:

roboty budowlane - „Budowa zespołu boisk z zapleczem dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Lnianie”

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponad 60 000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Zakład Robót Budowlanych i Drogowych ul. Cegielniana 45, 86-300 Grudziądz , za cenę 673.501,09 zł 
O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:

„Budowa zespołu boisk z zapleczem dla potrzeb Gimnazjum Publicznego w Lnianie”

 

Zamawiający:

Gmina Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano

 

Adres pod którym można uzyskać informacje:

Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano

 

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

  - Maria Majewska

  - Andrzej Gzella

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zaplecze dla boisk            431,18 m2

Boisko do siatkówki          220,00 m2

Kort tenisowy                    840,00 m2

Boisko do koszykówki      392,00 m2

Urządzenia sportowe:

bieżnia, rozbieg do skoku w dal, rzutnia do rzutu dyskiem i pchnięcia kulą

 

Termin wykonania 01.04.2005r. do 15.10 2005r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna w Urzędzie Gminy w Lnianie

ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano pok. nr 3.

 

Termin składania ofert

 Do 16.03.2005r. do godz. 1100

 

Termin związania ofertą 60 dni od ostatecznego składania ofert

 

Wymagane wadium

10.000,00 zł

 

Otwarcie ofert:

Urząd Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano sala narad  /I piętro/

16.03.2005r. godz. 1115

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (3 lutego 2005, 13:58:05)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 marca 2005, 13:25:32)
Zmieniono: wpisano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1827