zamówienie na:

sprzedaż samochodu ciężarowego marki Star 25 rok produkcji 1974, nr rejestracyjnym: CSW X801, nr nadwozia: 130662, nr silnika: 86691, pojemność silnika: 4196 cm3.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1, JARTEX - Jarosław Andrykiewicz, Błądzim 111, 86-141 Lniano, za cenę 1 710 zł 
Ogłoszenie
341 – 3/1/05
 
Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Star 25 rok produkcji 1974, nr rejestracyjnym: CSW X801, nr nadwozia: 130662, nr silnika: 86691, pojemność silnika: 4196 cm3. Cena wywoławcza wynosi 1700 PLN brutto.
 
1.    Samochód będzie można obejrzeć remizie OSP Błądzim w dniu rozstrzygnięcia przetargu w godzinach od 9:30 do 10:30.
2.  Oferty należy składać w sekretariacie UG Lniano pokój nr1. Termin składania ofert upływa dnia 19.01.2005 r. do godziny 11:00.
3.    Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.01.2005 r o godzinie 11:10
4.  Wysokość wadium ustala się na kwotę 100 PLN brutto, które należy uiścić w kasie urzędu lub na konto bankowe: BS Osie O/Lniano nr: 07 8169 0006 0005 2689 2000 0020
5.  Oferta powinna zawierać:
·       imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
·       oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
·       kserokopię dowodu opłaconego wadium,
·       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
·       ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Star25”.
6.    Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia zwycięzcy przetargu. Przedmiot sprzedaży wydany będzie w dniu zapłaty. Zapłatę należy uiścić w gotówce w kasie urzędu lub na konto bankowe: BS Osie O/Lniano nr: 07 8169 0006 0005 2689 2000 0020.
 
Uprawnionym do kontaktów z jest pracownik urzędu podinspektor p. Daniel Pożoga.

Wójt Gminy Lniano

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 stycznia 2005, 10:26:16)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 marca 2005, 13:39:39)
Zmieniono: wprowadzono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2367