zamówienie na:

DOSTAWĘ JEDNODANIOWEGO OBIADU DLA DZIECI SZKOLNYCH – DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĄDZIMIU.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2004
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DEMPOL J. J. M. Dembek Spółka jawna za cenę 2.73 zł za 1 km 
O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

zgodnie z art. 14 pkt.1 i art. 15 pkt 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych
z dnia 10 czerwca 1994r. Dz. U. Nr 72 poz. 774
 
WÓJT GMINY L N I A N O ul. Wyzwolenia 7 tel. /52/ 33 23002
ogłasza Przetarg Nieograniczony na:
 
DOSTAWĘ JEDNODANIOWEGO OBIADU DLA DZIECI SZKOLNYCH – DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĄDZIMIU.
 
1.     Okres realizacji od 03.01.2005 r. – 31.12.2005 r.
 
2.     Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2.
 
3.     Zamówienie nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
4.     Oferty przetargowe należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2 w terminie do dnia 22.12.2004 r. do godz. 1200
 
5.     Termin i miejsce otwarcia ofert: 22.12.2004r. o godz. 1230 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2.
 
6.     Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.
 
7.     Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
 
8.     W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie 2 art. 19 i art. 22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe. Spełniają wymogi określone w SIWZ.
 
9.     Kryterium wyboru oferty jest cena - 100%
 
10. Termin związania ofertą - 30 dni.

          Wójt Gminy  
mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (7 grudnia 2004, 11:48:04)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 listopada 2005, 11:32:55)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2233