zamówienie na:

wykonanie przebudowy drogi osiedlowej – ul. Krótkiej długości 361,71 m w miejscowości Lniano, gmina Lniano.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2004
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 3, ZAKŁAD BRUKARSKI – EUGENIUSZ BARANOWICZ, BYDGOSZCZ 85–432, KORMORANÓW 154, za cenę 280.274,62 ZŁ 
O G Ł O S Z E N I E  
O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
 
 
zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
 
GMINA LNIANO
ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano
 tel. /0 – 52/ 33 23 002
 
ogłasza
 
Przetarg Nieograniczony
 
 na:
 
wykonanie przebudowy drogi osiedlowej – ul. Krótkiej długości 361,71 m w miejscowości Lniano, gmina Lniano.
 
 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Lniano  ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 2.
 
2. Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Gminy Lniano pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 26.10.2004 r. do godz. 1000.
 
3.   Wadium – nie dotyczy.
 
4.   Termin i miejsce otwarcia ofert upływa dn. 26.10.2004r. o godz. 1000 Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7 – sala narad (I piętro).
 
5.   Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.
 
6.   Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
 
7.   W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 1 pkt. 1 – 4  Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
8.   Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.
 
9.   Uprawnionym do kontaktów jest Andrzej Gzella.
 
 
Wójt Gminy  
mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (12 października 2004, 10:10:16)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (3 listopada 2004, 10:56:16)
Zmieniono: wporwadzono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2155