zamówienie na:

wykonanie modernizacji (ulepszenia) nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego Mukrz – Słępiska – Wętfie długości 1.273,38 m w miejscowości Mukrz, gmina Lniano

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000
termin składania ofert: 22 września 2004
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO TOMASZ KOCZYŃSKI, 89-500 Tuchola, ul. Świecka 52/9 za cenę 164642,68 zł 
O G Ł O S Z E N I E

 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

GMINA LNIANO

ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano

 tel. /0 – 52/ 33 23 002

 

ogłasza

 

Przetarg Nieograniczony

 

 na:

 

wykonanie modernizacji (ulepszenia) nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego Mukrz – Słępiska – Wętfie długości 1.273,38 m w miejscowości Mukrz, gmina Lniano.

 

1.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy Lniano  ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 2.

 

2.   Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Gminy Lniano pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 22.09.2004 r. do godz. 1000.

 

3.   Wadium – nie dotyczy.

 

4.   Termin i miejsce otwarcia ofert upływa dn. 22.09.2004r. o godz. 1000 Urząd Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7 – sala narad (I piętro).

 

5.   Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

 

6.   Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

7.   W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust. 1 pkt. 1 – 4  Ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

8.   Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.

 

9.   Uprawnionym do kontaktów jest Andrzej Gzella.

 

 

Wójt Gminy

                                                              

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (3 września 2004, 14:06:35)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (28 września 2004, 15:59:13)
Zmieniono: wprowadzono wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1734