zamówienie na:

WYKONANIE KOTŁOWNI OLEJOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2003
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2, Zakład Usług Technicznych "INWESTPROJEKT", ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz za cenę 40.513,55 zł 
Przetarg: 341-8-10/2003

 

zgodnie z art. 14 pkt.1 i art. 15 pkt 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych

z dnia 10 czerwca 1994r. Dz. U. Nr 72 poz. 774

 

GMINA  L N I A N O    ul. Wyzwolenia 7 tel. /52/ 33 23002

ogłasza Przetarg Nieograniczony na:

 

WYKONANIE KOTŁOWNI OLEJOWEJ WRAZ  Z  INSTALACJĄ C.O.

W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE.

 

1 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Urzędzie

   Gminy w Lnianie  ul. Wyzwolenia 7 pok. nr 3 w cenie 20,00 zł

 

2.Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. nr 1

   /sekretariat/ w terminie do dnia 12.11.2003r. do godz. 1100

 

3. Wadium - 500,00 zł należy wnieść w terminie do 12.11.2003r. do godz. 1100

    w formie określonej w SIWZ

 

4.Termin i miejsce otwarcia ofert;

   12.11.2003r. o godz. 1100

   Urząd Gminy w Lnianie  - sala narad / I piętro /

 

5. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 

6. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie

    art. 19 i art. 22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy

    o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe.

    Spełniają wymogi określone w SIWZ.

 

8. Kryterium wyboru oferty jest cena  - 100%

 

 

Wójt Gminy Lniano

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (3 listopada 2003, 13:59:14)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (18 listopada 2003, 15:09:48)
Zmieniono: wprowadzono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1683