zamówienie na:

modernizację nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2003
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2, Usługi-Handel Andrzej Pozorski, ul. Klaskawska 23, 89-650 Złotowo-Czersk za cenę: 37.450,00 zł. 
Przetarg: 341 - 05/MD/ZS/2003

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg nieograniczony na "wykonanie modernizacji (ulepszenia) nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego długości 1,230 km w miejscowości Zalesie Szlacheckie, gmina Lniano".
Termin realizacji zadania ustala się do dnia 25.11.2003 r.
Wadium w wysokości 500 zł /słownie : pięćset złotych 00/100/ należy wpłacić w Banku Spółdzielczym w Lnianie na konto Urzędu Gminy nr 81690006 - 52689 - 36011 - 11.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł za egzemplarz można odebrać w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano, pokój nr 2.
Uprawnionym do kontaktów jest Andrzej Gzella.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną napisem "Przetarg na wykonanie modernizacji (ulepszenia) nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego długości 1,230 km w miejscowości Zalesie Szlacheckie, gmina Lniano" należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lniano - pokój nr 1.
Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2003 r. o godzinie 930 w siedzibie zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Lniano

 

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (17 października 2003, 14:16:34)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (3 listopada 2003, 13:28:01)
Zmieniono: wprowadzono wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2295