zamówienie na:

DOSTAWĘ JEDNODANIOWEGO OBIADU DLA DZIECI SZKOLNYCH – DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĄDZIMIU ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEROSŁAWIU.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 3, Kawiarnia Wrzos Szymon Regent 86-122 Bukowiec ul. Floriana Ceynowy 17 za cenę netto 1,43 zł. brutto 1,53 zł. 
O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


zgodnie z art. 14 pkt.1 i art. 15 pkt 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych
z dnia 10 czerwca 1994r. Dz. U. Nr 72 poz. 774

WÓJT GMINY L N I A N O ul. Wyzwolenia 7 tel. /52/ 33 23002
ogłasza Przetarg Nieograniczony na:

DOSTAWĘ JEDNODANIOWEGO OBIADU DLA DZIECI SZKOLNYCH – DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĄDZIMIU ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEROSŁAWIU.

1. Okres realizacji od 02.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

2. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2.

3. Zamówienie nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Oferty przetargowe należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2 w terminie do dnia 22.12.2006 r. do godz. 12:00

5.Termin i miejsce otwarcia ofert;
22.12.2006 r. o godz. 12:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2.

6. Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

7. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 19 i art. 22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe.
Spełniają wymogi określone w SIWZ.

9. Kryterium wyboru oferty jest cena - 100%

10. Termin związania ofertą - 30 dni.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 grudnia 2006, 11:56:53)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (27 grudnia 2006, 12:18:43)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1860