zamówienie na:

Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 198 obręb Mszano

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.11.2018.
wartość: poniżej równowartości kwoty 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 września 2018  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą 


Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1047kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (74kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Łukasz Porożyński (17 sierpnia 2018, 14:33:14)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (14 września 2018, 15:03:39)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 272