zamówienie na:

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano” - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz sprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano.”

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.1.2018
wartość: poniżej równowartości kwoty 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  08:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę  
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf (1299kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf (116kB) pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (176kB) pdf

metryczka


Opublikował: Łukasz Porożyński (16 stycznia 2018, 12:59:55)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (20 lutego 2018, 12:27:22)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 865