zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.12.2017
wartość: poniżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2017  10:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 
Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf (850kB) pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf (98kB) pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf (99kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Łukasz Porożyński (17 października 2017, 14:35:02)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (31 października 2017, 13:11:00)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 262