zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.8.2017
wartość: poniżej kwoty 5 225 000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  08:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę najkorzystniejszą 
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf (809kB) pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf (74kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (86kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Łukasz Porożyński (11 sierpnia 2017, 14:22:17)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (21 września 2017, 09:17:26)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 427