zamówienie na:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ LEŻĄCEJ W CIĄGU DRÓG NR 030409 C JĘDRZEJEWO - WĘTFIE I NR 030410 C SŁAWNO - LNIANO. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel.52 332-30-02 fax.52 332-32-03 ; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.1.2017
wartość: poniżej kwoty 5 225 000 euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2017  10:45
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 
ogloszenie o zamowieniu.pdf (1117kB) pdf
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf (211kB) pdf
informacja z otwarcia ofert (140kB) pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

plik_do_pobrania (163kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Łukasz Porożyński (11 stycznia 2017, 14:26:24)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (6 lutego 2017, 09:08:21)
Zmieniono: uzupełniono - rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1672