zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY LNIANO W 2016 ROKU

zamawiający: Gmina Lniano, 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 7; tel./fax. 52 332-30-02; e-mail: sekretariat@lniano.pl
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GŚiZP.271.8.2016
wartość: poniżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2016  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę najkorzystniejszą  
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf (762kB) pdf
informacja z otwarcia ofert (81kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (181kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Artur Śpica
Opublikował: Łukasz Porożyński (10 października 2016, 14:50:45)

Ostatnia zmiana: Artur Śpica (24 października 2016, 14:18:23)
Zmieniono: poprawiono omyłkę pisarską

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244