zamówienie na:

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek gmina Lniano.”

zamawiający: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3323002, faks 052 3323002,
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony,
nr sprawy: IOŚiR.271.7.2014
wartość: powyżej 5 186 000 euro,
termin składania ofert: 8 grudnia 2014  13:00
wynik postępowania: Wybrano następującą ofertę: Oferta nr 12 : Firma Handlowo Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Rożycki ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim. Wybrana oferta była ważna i uzyskała max. liczbę punktów: 100 pkt. 
Przedmiot: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i  obojętne w miejscowości Lnianek gmina Lniano.”


typ:  Ogłoszone.


Numer sprawy: IOŚiR.271.7.2014


W dniu 17.10.2014 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym 2014-137687.
SIWZ będzie dostępna na stronie po opublikowaniu ogłoszenia o zmówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych

niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek gmina Lniano.”typ: Opublikowane.Numer sprawy: IOŚiR.271.7.2014


W dniu 21.10.2014 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S 202 w dniu 21.10.2014 r. pod numerem 2014/S 202-356258.


Plik do pobrania:

 1. ENOTICES_Gmina-Lniano-2014-137687-F02-PL.pdf (171kB) pdf

 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII _EUROPEJSKIEJ.pdf (232kB) pdf


 3. SIWZ CZ I.zip.001 (10240kB) zip --
         
 4. SIWZ CZ I.zip.002 (10240kB) plik --
         
 5. SIWZ CZ I.zip.003 (2325kB) plik -- te trzy pliki rozpakowujemy klikając prawym
                                                                       klawiszem myszy na pierwszy plik


 6. Część opisowa 20-10.zip (5998kB) zip

 7. Część Druga 20-10.zip (7196kB) zip

 8. SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO BIP cz.1.zip (7537kB) zip

 9. SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO BIP cz.2.zip (7824kB) zip

 10. SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO BIP cz.3.zip (3494kB) zip                                                                                                                                                                                                              
 11. Załącznik Nr 3 do SIWZ po modyfikacji.docx (282kB) word - ostatnio dodane                                                                                                                                                                   
 12. Załącznik Nr 3 do SIWZ po modyfikacji - Kopia.pdf (274kB) pdf - ostatnio dodane                                                                                                                                                                           
 13. Modyfikacja SIWZ.pdf (657kB) pdf  - ostatnio dodane                                                                                                                                                                           
 14. INFORMACJA O ZEBRANIU WYKONAWCÓW.pdf (429kB) pdf  - ostatnio dodane


Pytania oferentów i odpowiedzi zamawiającego.

 1. plik do pobrania (167kB) pdf

 2. plik do pobrania (69kB) pdf

Dnia 03.11.2014 r. na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. nr 907 z późn. zm.), odbyło się zebranie Wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej Terenu budowy oraz wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: „ Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i  obojętne w miejscowości Lnianek gmina Lniano „ . Zamawiający przedstawił przybyłym na zebranie Wykonawcom teren realizacji przedmiotu zamówienia i omówił zakres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.  Przybyli na zebranie Wykonawcy dokonali oględzin terenu realizacji przedmiotu zamówienia i swoje ewentualne pytania po ich skonkretyzowaniu, zamierzali skierować do Zamawiającego na piśmie.


Wynik postępowania:
 1. Rekultywacja - przetarg.pdf (199kB) pdf

 2. ENOTICES_Gmina-Lniano-2015-007132-F03-PL.pdf (117kB) pdf

 3. OGŁOSZENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ (120kB) pdf

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (17 października 2014, 13:19:19)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (20 stycznia 2015, 14:19:57)
Zmieniono: Dodano informację o OGŁOSZENIU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1935