zamówienie na:

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w bezpłatne użytkowanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej: część działki nr 6/8 opow. 0,37.00 ha położona na terenie wsi Ostrowite

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 1, Jacek Chojnacki, Bukowiec 86-122 ul. Młyńska 21, za ogólną ilość punktów 35. 
                                                                                                   Lniano 2006.01.04  
 
                                       O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w bezpłatne użytkowanie niezabudowanej nieruchomości gruntowej:
 
część działki nr 6/8  opow. 0,37.00 ha położona na terenie wsi Ostrowite zapisana w Księdze Wieczystej KW 33418 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.
W nieobowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lniano nieruchomość miała zgodę na przeznaczenie na teren Turystyki i Wypoczynku.
Wadium w wysokości 500,00 zł  płatne do 1 lutego 2006 r. na konto Urzędu Gminy BS Lniano nr 74 8169 1016 0005 2689 20000020 lub Kasie Urzędu Gmny.
Specyfikacja warunków przetargu w/w nieruchomości wraz z projektem umowy dzierżawy dostępna w Urzędzie Gminy Lniano pokój nr 10.
Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do 3 lutego 2006 r. w Urzędzie Gminy Lniano w sekretariacie. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się dnia 6 lutego 2006 r. o godz. 1000  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.
 
Bliższych informacji na temat oddania w bezpłatne użytkowanie nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój nr 10.

 
WÓJT GMINY LNIANO

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (6 stycznia 2006, 10:23:16)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (14 lutego 2006, 12:50:41)
Zmieniono: dodano wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3075