zamówienie na:

DOSTAWĘ JEDNODANIOWEGO OBIADU DLA DZIECI SZKOLNYCH – DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĄDZIMIU ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEROSŁAWIU.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę nr 2, Kawiarnia Wrzos Szymon Regent 86-122 Bukowiec, ul. Florjana Ceynowy 17, za cenę 1,38 zł brutto 
O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

zgodnie z art. 14 pkt.1 i art. 15 pkt 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych

z dnia 10 czerwca 1994r. Dz. U. Nr 72 poz. 774

 

WÓJT GMINY L N I A N O ul. Wyzwolenia 7 tel. /52/ 33 23002

ogłasza Przetarg Nieograniczony na:

 

DOSTAWĘ JEDNODANIOWEGO OBIADU DLA DZIECI SZKOLNYCH – DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LNIANIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMKOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĄDZIMIU ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEROSŁAWIU.

 

1.     Okres realizacji od 02.01.2006 r. – 31.12.2006 r.

 

2.     Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2.

 

3.     Zamówienie nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

4.     Oferty przetargowe należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2 w terminie do dnia 22.12.2005 r. do godz. 1200

 

5.     Termin i miejsce otwarcia ofert;

 

22.12.2005 r. o godz. 1230

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie ul. Szkolna 2.

 

6.     Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

 

7.     Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

8.     W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe. Spełniają wymogi określone w SIWZ.

 

     9. Kryterium wyboru oferty jest cena  - 100%

 

     10. Termin związania ofertą - 30 dni.

                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                        mgr inż. Zofia Topolińska

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (7 grudnia 2005, 13:31:18)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (27 grudnia 2005, 12:20:31)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1236