zamówienie na:

dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Błądzimiu na dz. nr 380/6 KW 32968 o powierzchni użytkowej 29,50 m²

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Ograniczony Ustny
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2005
wynik postępowania: w wyniku przetargu ustalono dzierżawcę: Sławomir Kulczyk z kwotę 164.50 zł w stosunku miesięcznym 
                                                                                              Lniano 2005.10.07  
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Lniano na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Błądzimiu na dz. nr 380/6  KW 32968 o powierzchni użytkowej 29,50 m²,
 cena wywoławcza do dzierżawy 162,84 zł w stosunku miesięcznym plus 22% podatku VAT, wadium 16,28 zł.
 
Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2005 r o godz. 10°° w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacić na konto UG 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy do dnia 2 listopada 2005 r. do godz. 15-tej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet płatności czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.
W/w nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres trzech lat
 
Bliższych informacji na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Lnianie pokój nr 10 lub telefonicznie pod numerem 3323002 w. 32.
 
Wójt Gminy Lniano

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (7 października 2005, 13:47:27)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 listopada 2005, 11:37:50)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2971