zamówienie na:

nieograniczony na dzierżawę: - lokalu użytkowego położonego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9 na dz. nr 280/7 KW 42211 o powierzchni użytkowej 8,26 m², oraz - lokalu użytkowego położonego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9 na dz.280/7, KW 42211, o powierzchni użytkowej 49,60 m² oraz ograniczony dla mieszkańców gminy Lniano na dzierżawę gruntów rolnych położonych: w Ostrowitem: - działka nr 1 k.m.7 o pow. 1,16 ha , KW 46297, - działka nr 3 k.m.7 o pow. 1,09 ha, KW 4629, - działka nr 45/1 k.m. 7 o pow. 0,48 ha, KW 4629, - działka nr 60/1 k. m. 9 o pow. 0,23 ha KW 46297, - działka nr 60/3 k.m. 9 o pow. 1,97 ha, KW 46297, w Błądzimiu: - działka nr 343 o pow. 0,24 ha, KW 44536, - działka nr 345 o pow. 0,12 ha , KW 44536, - cz. działki nr 29 o pow. 1,26 ha, KW 44536, - działka nr 131 o pow. 0,03ha, KW 37982, w Lubodzieżu: - działka nr 76 o pow.0,88 ha, KW 34046, w Mukrzu: - działka nr 113/1 o pow.0,54 ha, KW 14950,

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetargi Nieograniczony i Ograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2005
wynik postępowania: ad 1 brak oferentów ad 2 w odpowiedniej kolejności - Spica Adam za cenę 188.00 zł w sosunku rocznym - Maciej Kulczyk za cenę 174.00 zł w stosunku rocznym - Kazimierz Chmurzyński za cenę 302.00 zł w stosunku rocznym - Zakrzewski Stanisław za cenę 63.00 zł w stosunku rocznym - Stanisław Sieraszewski za cenę 204.00 w sosunku rocznym - Igliński Ignacy za cenę 137.00 zł w stosunku rocznym - pozostałe działki brak oferentów 
                                                                                              Lniano 2005.08.12  
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Lniano ogłasza przetargi ustne:
 
1/ nieograniczony na dzierżawę:
 
- lokalu użytkowego położonego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9 na dz. nr 280/7  KW 42211 o powierzchni użytkowej 8,26 m²,
 cena wywoławcza do dzierżawy 71,03 zł w stosunku miesięcznym plus 22% podatku VAT, wadium 7,10 zł
 
 - lokalu użytkowego położonego w Lnianie przy ul. Wyzwolenia 9 na dz.280/7,
KW 42211, o powierzchni użytkowej 49,60 m²
cena wywoławcza  529,23 zł, w stosunku miesięcznym plus 22% podatku VAT, wadium 52,92 zł
 
2/ ograniczony dla mieszkańców gminy Lniano na dzierżawę gruntów rolnych położonych:
 w Ostrowitem:
- działka nr 1 k.m.7 o pow. 1,16 ha , KW 46297,
cena wywoławcza 185,60 zł w stosunku rocznym, wadium 18,56 zł
 
- działka nr 3 k.m.7 o pow. 1,09 ha, KW 4629,
  cena wywoławcza 171,60 zł w stosunku rocznym, wadium 17,16 zł
 
- działka nr 45/1 k.m. 7 o pow. 0,48 ha, KW 4629,  
cena wywoławcza 76,80 zł w stosunku rocznym, wadium 7,68 zł
 
- działka nr 60/1 k. m. 9 o pow. 0,23 ha  KW 46297,
cena wywoławcza  36,80 zł w stosunku rocznym, wadium 3,68 zł
 
- działka nr 60/3 k.m. 9 o pow. 1,97 ha, KW 46297,
cena wywoławcza 298,40 zł w stosunku rocznym, wadium 29,84 zł
 
w Błądzimiu:
- działka nr 343 o pow. 0,24 ha, KW  44536,
cena wywoławcza 38,40 zł w stosunku rocznym, wadium 3,84 zł
 
- działka nr 345 o pow. 0,12 ha , KW  44536,
cena wywoławcza 19,20 zł w stosunku rocznym, wadium 1,92 zł
 
 
 
 
 
2 -
- cz. działki nr 29 o pow. 1,26 ha, KW 44536,
cena wywoławcza  201,60 zł w stosunku rocznym, wadium 20,01 zł
 
- działka nr 131 o pow. 0,03ha, KW 37982,
cena wywoławcza 19,80 zł w stosunku rocznym, wadium 1,98 zł
 
 w Lubodzieżu:
- działka nr 76 o pow.0,88 ha, KW 34046,
cena wywoławcza 135,20 zł w stosunku rocznym, wadium 13,52 zł
 
 w Mukrzu:
- działka nr  113/1 o pow.0,54 ha, KW 14950,
cena wywoławcza 86,40 zł w stosunku rocznym, wadium 8,64 zł
 
Przetargi odbędą się dnia 14 września 2005 r oku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie
1/ na dzierżawę lokali użytkowych o godz. 10°°
2/ na dzierżawę gruntów o godz. 11ºº.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacić na konto UG 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy do dnia 10 września 2005 r. do godz. 15-tej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet płatności czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.
W/w nieruchomości przeznaczone są do dzierżawy na okres do trzech lat
 
Bliższych informacji na temat dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Lnianie pokój nr 10 lub telefonicznie pod numerem 3323002 w. 32.

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (12 sierpnia 2005, 15:39:39)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 listopada 2005, 11:48:04)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3011