zamówienie na:

przetarg ograniczony dla mieszkańców gminy Lniano na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeziorki działka nr 306 zapisana w księdze Wieczystej KW 34024 o powierzchni 0,52 ha na okres trzech lat.

zamawiający: Wójt Gminy Lniano
tryb zamówienia: Przetarg Ograniczony Ustny
nr sprawy:
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2005
wynik postępowania: w wyniku postapienia dzierżawcą nieruchomości gruntowej został p. Stanisław Rozumczyk za cenę 94.00 zł w stosunku rocznym 
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Lniano ogłasza przetarg ustny

 

dla mieszkańców gminy Lniano na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeziorki działka nr 306 zapisana w księdze Wieczystej KW 34024 o powierzchni 0,52 ha na okres trzech lat.

Cena wywoławcza  dzierżawy 83,20 zł w stosunku rocznym

Wadium w wysokości 10,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 sierpnia 2005 r.  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Lnianie.

1/ na dzierżawę gruntów o godz. 10-tej

2/ na dzierżawę pomieszczeń lokalowych o godz. 10³º.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacić na Konto UG 0781690006000526892000020 BS Lniano lub w Kasie UG do dnia 12 sierpnia 2005 r. do godz. 15-tej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet płatności czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

 

Bliższych informacji na temat przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lnianie pokój 10 lub telefonicznie pod numerem /052/ 3323002 w. 32

metryczka


Opublikował: Daniel Pożoga (14 lipca 2005, 21:42:10)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (24 listopada 2005, 12:03:41)
Zmieniono: dodano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2346