DOSTĘPNOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego  [...]

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Lniano

Wójt Gminy Lniano informuje, że wyznaczył koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Lnianie w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz [...]

Informacja o dostępności do Urzędu Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano

Wstęp na teren Urzędu Gminy w Lnianie możliwy jest schodami z poziomu chodnika od ul. Wyzwolenia - od frontu budynku (wejściem głównym) oraz schodami z poziomu chodnika od ul. Wyzwolenia - od strony budynku GBP  (wejściem [...]

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

W celu ułatwienia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Lniano osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i realizując równocześnie ustawę  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. [...]

metryczka