Ogłoszenie o XXXIII sesji Rady Gminy Lniano 25.10.2021


Lniano,2021-10-11
 
Ogłoszenie
W dniu 25 października o godz.12. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Lniano.
Porządek XXXIII sesji Rady Gminy Lniano obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie z porządkiem.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4. Informacja organu prowadzącego Gminy Lniano o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok,
b)      określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
c)      zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
d)      przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
e)      ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego,
f)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lniano w części obrębów Błądzim, Jeziorki, Siemkowo, Wętfie, Lubodzież, Zalesie Szlacheckie,
g)      niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 365/9 i 365/19 arkusz mapy 2 obręb ewidencyjny Lniano stanowiących własność osób fizycznych,
h)      niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 577/1, 577/5, 577/6 w Błądzimiu stanowiących własność osoby fizycznej,
i)       niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 201/6, 201/9, 201/12, 201/13 w Błądzimiu stanowiących własność osoby fizycznej,
j)       niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 1/24 (ark. 5), 24/34, 24/41, 24/45, 24/46, 24/53 obręb ewidencyjny Ostrowite stanowiących własność osób fizycznych.
6. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (11 października 2021)
Opublikował: Mariola Zdziarska (12 października 2021, 08:50:07)

Ostatnia zmiana: Paweł Nowicki (12 października 2021, 11:20:38)
Zmieniono: zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 118