Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro