Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Lniano

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Lniano nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
- udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Porożyński (11 października 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (11 października 2017, 12:23:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308