System nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Zdjęcie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU ŚWIECKIEGO

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255 z późn. zm.), od 1 stycznia 2016r. na terenie Powiatu Świeckiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Prawnicy przyjmują w każdej gminie.
 
Kto może skorzystać z porad i czym się legitymuje?

·         osoby do 26. roku życia i które ukończyły 65 lat – na podstawie dowodu tożsamości
·         osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – na podstawie decyzji lub zaświadczenia  o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej
·         osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny - przez przedłożenie ważnej Karty
·         kombatanci i weterani – na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienia,
·         zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na postawie oświadczenia

Nowość - Kobiety w ciąży – na podstawie dokumentu stwierdzającego ciążę.
 
 Co obejmuje porada?

Pomoc prawna będzie polegała na:

·         poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
·         wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
·         pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
·         sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 
 Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 
Uwaga w celu uzyskania pomocy do punktu należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym  - ustawa nie dopuszcza udzielania porad telefonicznie.

Należy pamiętać też o zabraniu ze sobą dokumentacji sprawy - pomoże to prawnikowi lepsze zapoznanie się z problemem.
 
Informacje na temat lokalizacji i godzin otwarcia punktów dostępne są na stronie Powiatu Świeckiego : www.csw.pl oraz na stronach internetowych gmin i poniżej.

Lokalizacje i godziny otwarcia punktów (136kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Łukasz Porożyński (19 stycznia 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (19 stycznia 2017, 09:58:33)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (19 stycznia 2017, 13:17:52)
Zmieniono: zmiana terminów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 663