Ogłoszenie o 10 sesji Rady Gminy Lniano

                                                                       Lniano,2019-09-09
 
        Ogłoszenie
          W dniu 30 września 2019 roku o godz.12. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się X sesja Rady Gminy Lniano.
Porządek X sesji obejmuje:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zapoznanie z porządkiem sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Lniano w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,

b)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Ostrowite w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
c)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Błądzim w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
d)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
e)      ogłoszenia konsultacji społecznych na temat nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzim,
f)       określenia wzoru wniosku o wypłatę  dodatku energetycznego,
g)      trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lniano oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.                                       
6.Rozpatrzenie wniosków wpływających do Rady Gminy:
- w sprawie pomocy w zakresie rozwiązania problemu zalewania posesji przy ul. Wyzwolenia w Lnianie.
       7. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami
       8.  Zakończenie sesji.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (9 września 2019)
Opublikował: Mariola Zdziarska (23 września 2019, 07:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467