IV sesja Rady Gminy Lniano 11 lutego 2019 o godz.13:00

Ogłoszenie
Informujemy, że w dniu 11 lutego 2019 o godz.13. w sali narad Urzędu Gminy
w Lnianie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Lniano.
Porządek IV sesji Rady Gminy Lniano.
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Zapoznanie z porządkiem.
3.    Przyjęcie protokołu z III sesji.
4.    Uhonorowanie osób, którym przyznano tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano”.
5.    Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lniano na 2018 rok”:
a)    wprowadzenie,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
6.    Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii                             w Gminie Lniano na  2018 rok”:
a)    wprowadzenie,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie chwały.
7.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę.
8.    Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska”.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy :Lniano,
c)    niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2020 rok,
d)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siemkowie,
e)    szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
f)    zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano,
10.    Informacja komisji gospodarczej w sprawie ustaleń nt. wniosku mieszkańców Zalesia Szlacheckiego dotyczącego drogi gminnej.
11.    Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami Rady.
12.    Wolne wnioski.
13.    Zakończenie sesji.

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (5 lutego 2019)
Opublikował: Łukasz Porożyński (5 lutego 2019, 12:37:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360