Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zdjęcie
Gmina Lniano zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
o udzielenie dofinansowania na realizację Projektu
pn. ”Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano” – Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie do 2 499 676,44 zł

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pauka (29 grudnia 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (29 grudnia 2017, 14:09:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312