Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Lniano

W dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Lniano

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie z  porządkiem sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.     Projekt budżetu gminy na 2018 rok:
a)    wprowadzenie,
b)    opinia komisji stałych,
c)    dyskusja i wnioski,
d)    podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok                                                                                                                                                                                                                                                     
5.    Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2018 – 2029 – podjęcie uchwały.
6.    Przyjęcie „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok”:
a)    wprowadzenie,
b)    podjęcie uchwały.

7.    Przyjęcie „ Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lniano na 2018 rok”:
a)    wprowadzenie,
b)    podjęcie uchwały.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
b)    zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
c)    programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2018 roku,
d)    planu odnowy wsi Błądzim na lata 2017-2027”,
e)    gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 – 2020,
f)    przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lniano na 2018 rok,
g)    zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lniano na 2018 rok,

9.    Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.

10.    Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami Rady.

11.    Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na XXVIII sesji.

12.    Zgłaszanie interpelacji.

13.    Wolne wnioski.

14.    Zakończenie sesji.

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (5 grudnia 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (5 grudnia 2017, 14:32:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225