Informacja o zrealizowaniu zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ LEŻĄCEJ W CIĄGU DRÓG NR 030409C JĘDRZEJEWO – WĘTFIE i NR 030410C SŁAWNO – LNIANO”.

GMINA LNIANO W OKRESIE LUTY – WRZESIEŃ 2017 r. ZREALIZOWAŁA ZADANIE pn.:  „ROZBUDOWA  DROGI GMINNEJ  LEŻĄCEJ  W  CIĄGU  DRÓG  NR 030409C  JĘDRZEJEWO – WĘTFIE  i  NR 030410C  SŁAWNO – LNIANO”.
ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W RAMACH
„PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ  I  POWIATOWEJ  INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  NA LATA  2016- 2019”,   

Z UDZIAŁEM DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA
W ŁĄCZNEJ KWOCIE 1 676 369,00 ZŁ,  CO STANOWI 50 % WARTOŚCI ZADANIA.

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pauka (24 października 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (24 października 2017, 14:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227