Porządek XXII sesji Rady Gminy Lniano

Ogłoszenie
Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 27 marca 2017 rok u o godz. 14 – tej w sali narad Urzędu odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek XXII sesji obejmuje:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrada.
2.      Zapoznanie z porządkiem sesji.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy – kontynuacja wniosku rodziców w sprawie rozbudowy przedszkola w Lnianie.
5.      Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjum do  nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do  dnia 31 sierpnia 2019 r.,
b)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Jeziorki w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,
c)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Brzemiona w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,
d)     zmian w budżecie gminy Lniano na 2017 rok,
e)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
f)       ogłoszenia konsultacji społecznej na temat zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lniano,
g)      tryby i sposobu  powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Lniano oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6.      Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.      Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na XXI sesji.
8.      Zgłaszanie interpelacji.
9.      Wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.
 

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (16 marca 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (17 marca 2017, 13:47:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272