Urząd Gminy w Lnianie zleci prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych

na obiektach powstałych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012" w miejscowości Lniano przy ul. Szkolnej 13 w okresie marzec - listopad 2017 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych i posiadających odpowiednie kwalifikacje do organizowania
i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Lniano pok. Nr 1
do dnia 31.01.2017 r.

W zgłoszeniu należy podać:

Imię i nazwisko,

Adres zamieszkania

Nr PESEL

NIP

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

skan_dokumentu (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (16 grudnia 2016)
Opublikował: Łukasz Porożyński (16 grudnia 2016, 13:25:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308