Informacje

Informacje

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe [...]

Rozkład jazdy autobusów PKS od 01.09.2020 do 31.12.2020 na terenie Gminy Lniano

Rozkład jazdy linii Świecie - Laskowice - Lniano [...]

Całkowite zamknięcie drogi w Lnianie

Od dnia 31 sierpnia aż do odwołania nastąpi całkowite zamknięcie drogi w Lnianie na odcinku torów na ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Szkolna oraz ul. Szkolną od tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Kościelną ze względu na [...]

Zamknięcie odcinka drogi w Lniane

Od 13 lipca 2020 r. nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Lniane na ul. Wyzwolenia od torów do skrzyżowania z ul. Szkolną i Targową. Prosimy kierować się objazdem wskazanym w załączniku.Załącznik [...]

Zamknięcie drogi

Od 17 czerwca przejazd z ul. Długiej na ul. Krótką w Lnianie zamknięty do odwołania [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym [...]

Ogłoszenie o 10 sesji Rady Gminy Lniano

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o IX pozaplanowej sesji Rady Gminy Lniano w dniu 12 sierpnia 2019 r.

                                         &nbs [...]

VII sesji Rady Gminy Lniano 29 kwietnia 2019 roku o godz.13:00

Ogłoszenie W dniu 29 kwietnia 2019 roku o godz.13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Lniano. Porządek VII sesji Rady Gminy Lniano.   1.      Otwarcie sesji, [...]

IV sesja Rady Gminy Lniano 11 lutego 2019 o godz.13:00

OgłoszenieInformujemy, że w dniu 11 lutego 2019 o godz.13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Lniano.Porządek IV sesji Rady Gminy Lniano.1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności [...]

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy Lniano

Decyzja nr GD.RET.070.102.D2.2018.KP Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy Lniano Wnioskodawca: Gmina Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano [...]

XXXIII sesja Rady Gminy Lniano

 Informujemy, że XXXIII sesja Rady Gminy Lniano odbędzie się w dniu 17 maja  2018  r. o godz. 13:00   w sali narad  Urzędu Gminy w Lnianie Porządek XXXIII  sesji Rady Gminy [...]

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Lniano

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 91/2017 Wójta Gminy Lniano z dnia 21 grudnia 2017 r. informuje się, iż dzień 04 maja 2018 r. (piątek) jest w Urzędzie Gminy Lniano dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 [...]

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Lnianie od dnia 1.09.2018r.

W Przedszkolu została  wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych. Wszystkie osoby zostały przyjęte. [...]

UWAGA PRODUCENCI ROLNI !

W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. uprzejmie informuję, że rolnicy u których wystąpiła niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz [...]

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Lniano zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie dofinansowania na realizację Projektu pn. ”Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków [...]

Urząd Gminy w Lnianie zleci prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych.

         Urząd Gminy w Lnianie zleci prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiektach powstałych w ramach programu ,,Moje boisko ORLIK 2012" w miejscowości Lniano  przy ul. Szkolnej 13 w [...]

Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Lniano

W dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Lniano.Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Lniano 1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.2.    [...]

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U.2017.2254) w dniach od 30 stycznia do 27 [...]

Informacja o zrealizowaniu zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ LEŻĄCEJ W CIĄGU DRÓG NR 030409C JĘDRZEJEWO – WĘTFIE i NR 030410C SŁAWNO – LNIANO”.

GMINA LNIANO W OKRESIE LUTY – WRZESIEŃ 2017 r. ZREALIZOWAŁA ZADANIE pn.:  „ROZBUDOWA  DROGI GMINNEJ  LEŻĄCEJ  W  CIĄGU  DRÓG  NR 030409C  JĘDRZEJEWO – WĘTFIE  i  NR [...]

XXVIII sesja Rady Gminy Lniano

Ogłoszenie Informujemy, że w  dniu 30 października 2017 roku o godz. 13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Lniano. Porządek XXVIII sesji Rady Gminy [...]

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ LEŻĄCEJ W CIĄGU DRÓG NR 030409C JĘDRZEJEWO – WĘTFIE i NR 030410C SŁAWNO – LNIANO

INFORMACJA GMINA LNIANO W OKRESIE LUTY – WRZESIEŃ 2017 r. ZREALIZOWAŁA ZADANIE pn.:  „ROZBUDOWA  DROGI GMINNEJ  LEŻĄCEJ  W  CIĄGU  DRÓG  NR 030409C  JĘDRZEJEWO – WĘTFIE  i  NR [...]

Kolonie dla Dzieci Rolników – Dziwnówek 2017

Kolonie dla Dzieci Rolników – Dziwnówek 2017 Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wraz z partnerem jest organizatorem Kolonii (2 turnusy) dla 100 (2x50) [...]

Ogłoszenie o pozaplanowej sesji Rady Gminy Lniano.

Ogłoszenie W dniu 22 maja 2017 r. o godz. 14:00w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się pozaplanowa sesja Rady Gminy Lniano. Porządek XXIV sesji Rady Gminy Lniano obejmuje. 1.      Otwarcie sesji, [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2017r.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną sprawą wszczętą na wniosek Pana Macieja Wojnowskiego, reprezentującego Biuro [...]

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe - wydanie rozszerzone

90 lat temu minister spraw wewnętrznych Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym ogłoszono pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” z 1797 r. hymnem Polski. Z tej okazji podczas uroczystości w Szkole Głównej Służby Pożarniczej [...]

Konsultacje społeczne dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego.

Szanowni Państwo, W 2020 roku odbędzie się kolejna edycja powszechnego spisu rolnego, zgodnie z kalendarzem badań Eurostatu oraz wytycznymi FAO. Chcąc przygotować się do realizacji tego zadania, Główny Urząd Statystyczny [...]

Jednodniowy wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki przetwórstwa lokalnego"

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” organizuje jednodniowy wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki przetwórstwa lokalnego” do Inkubatora kuchennego w Minikowie w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek).  [...]

Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną sprawą wszczętą na wniosek Pana Macieja Wojnowskiego, reprezentującego Biuro [...]

Likwidacja Fundacji Rozwoju Perspektyw

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie UCHWAŁY NR 1/2017 ZARZĄDU FUNDACJI ROZWOJU PERSPEKTYW Z DNIA 28.02.2017 W SPRAWIE LIKWIDACJI/ROZWIĄZANIA FUNDACJI ROZWOJU PERSPEKTYW oraz na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w [...]

Ogłoszenie Starosty Świeckiego

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodo­wania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod bu­dowę drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej [...]

Porządek XXII sesji Rady Gminy Lniano

Ogłoszenie Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 27 marca 2017 rok u o godz. 14 – tej w sali narad Urzędu odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Lniano. Porządek XXII sesji obejmuje: 1.      [...]

MOŻLIWOŚĆ WPISANIA PROJEKTU do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

MOŻLIWOŚĆ  WPISANIA  PROJEKTU do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Starosta Świecki realizując założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza zainteresowane [...]

Kwalifikacja Wojskowa 2017 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017 Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalona została na okres od dnia 30 stycznia 2017r. do dnia 28 kwietnia 2017r.Na terenie powiatu świeckiego kwalifikacja odbędzie się w [...]

Konkursu „Społecznik Roku Gminy Lniano”, - Przedłużony termin zgłoszeń

W związku z ogłoszoną w dniu 21 grudnia 2016 r.  przez Radę Gminy Lniano  I edycją Konkursu o tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano”, informujemy, że przedłuża się termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 31.01.2017 [...]

Rada Gminy Lniano ogłasza I edycję Konkursu o tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano”.

Celem konkursu na „Społecznika Roku Gminy Lniano” jest promowanie osób podejmujących działania prospołeczne na rzecz środowiska lokalnego, wyróżniających się aktywnością i podejmowaniem inicjatyw o charakterze społecznym i [...]

Urząd Gminy w Lnianie zleci prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych

na obiektach powstałych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012" w miejscowości Lniano przy ul. Szkolnej 13 w okresie marzec - listopad 2017 r. Zgłoszenia osób zainteresowanych i posiadających odpowiednie kwalifikacje do [...]

Nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień reguluje uchwała Rady Gminy Lniano Nr XVI11/124/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lniano za wysokie wyniki sportowe [...]

Spotkanie informacyjne pt. „Możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorstw w ramach funduszy europejskich w perspektywie 2014 – 2020”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Świeciu pt. „Możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorstw w ramach funduszy europejskich w perspektywie 2014 – 2020” Główny Punkt Informacyjny [...]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:   Europa inwestująca w obszary wiejskie   Operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błądzim, Gmina Lniano oraz przebudowa drogi gminnej [...]

LGD - Aktualizacja kryteriów wyboru operacji

W związku przystąpieniem do procesu aktualizacji kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zapraszamy mieszkańców LGD do konsultacji zmian w kryteriach. Uwagi prosimy zgłaszać [...]

metryczka