OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 ze zm.),
 
podaję do publicznej wiadomości informację 

o wydaniu w dniu 4 stycznia 2021 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Michalinę Kozak, decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu zbadania warunków posadowienia obiektu budowlanego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.


Obwieszczenie do pobrania (377kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zygmunt Borkowski Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa (4 stycznia 2021)
Opublikował: Paweł Nowicki (7 stycznia 2021, 11:28:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77