Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lniano
ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023
Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii odnośnie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023. Projekt programu rewitalizacji oraz formularz uwag  został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r.  do dnia 12 grudnia 2016 r. w formie:

§  uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,
§  spotkań konsultacyjnych.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w dniu 8 grudnia 2016 r. w miejscowościach:
·         Mszano, świetlica wiejska, godz. 12.00,
·         Ostrowite, świetlica wiejska, godz. 13.30,
·         Siemkowo, świetlica wiejska, godz. 16.00.

Materiały tj. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano oraz formularz konsultacji będą dostępne w trakcie konsultacji:
·         w siedzibie Urzędu Gminy w Lnianie,
·         na stronie internetowej Gminy Lniano

Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazywać w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 12 grudnia 2016 r.:

§  bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Lniano (sekretariat),
§  drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@lniano.pl, wpisując w tytule e-maila „Konsultacje społeczne projektu LPR”
§  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7 86-141 Lniano,
z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu LPR”
 
Pliki do pobrania:

informacja o konsultacjach .docx (20kB) word

formularz konsultacji _Lniano.doc (23kB) word

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016 - 2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023 (1998kB) pdf

Lokalny Program Rewitalizacji po konsultacjach społecznych

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016 - 2023 (projekt).pdf (1946kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (1 grudnia 2016)
Opublikował: Łukasz Porożyński (1 grudnia 2016, 13:54:39)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (23 stycznia 2017, 07:56:41)
Zmieniono: dodano: Lokalny Program Rewitalizacji po konsultacjach społecznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 907