Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Gmina Lniano uzyskała dotację celową w ramach Konkursu dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”

Gmina Lniano uzyskała dotację celową w ramach Konkursu dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”  organizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju, na realizację [...]

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lniano ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023 Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 14 czerwca 2016 r.

Na podstawie „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, ogłaszam, co następuje: W [...]

metryczka