Informacja w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

Informacja w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

  Urząd Gminy w Lnianie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski          w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+,  świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2018/2019 oraz świadczenia dobry start. Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od 1 lipca br.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Świadczenie wychowawcze 500+ rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma także rodzic na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2018 r. nastąpi do 31 października 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. nastąpi do 30 listopada 2018 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 r.  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. nastąpi do 30 listopada 2018 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. nastąpi do 31 grudnia 2018 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2018 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik br. nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik br. nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r.
W przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczeń na okres świadczeniowy 2018/2019 jest rok kalendarzowy 2017, z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez dziecko 24. roku życia. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wyprawkę dobry start rodziny otrzymają nie później niż 30 września. Wsparcie przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 52  33-23-761 lub osobiście                             w Urzędzie Gminy w Lnianie, pokój nr 6.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (30 lipca 2018)
Opublikował: Łukasz Porożyński (13 sierpnia 2018, 08:51:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289