Kurenda w sprawie azbestu

Uprzejmie przypominam, że w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami są obowiązane przedkładać Wójtowi corocznie w formie pisemnej następujące informacje:

 -   o aktualnym stanie wyrobów zawierających azbest i o miejscu ich wykorzystywania (użytkowania np. jako pokrycie dachów),
-    o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone (nie spełniają żadnych funkcji, są jedynie przechowywane).


W związku z powyższym informuję, iż formularze odpowiednich druków informacyjnych można pobrać u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. Wypełnione druki należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie w godzinach pracy urzędu, lub nadsyłać pocztą do dnia 31 stycznia 2017 r.

Formularze druków informacyjnych do pobrania :

wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest (87kB) pdf

informacja o wyrobach zawierających azbest (115kB) pdf

Skan kurendy

plik_do_pobrania (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (3 stycznia 2017)
Opublikował: Łukasz Porożyński (3 stycznia 2017, 14:37:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538