Kurendy

Kurendy

Polowanie zbiorowe terminy

Polowania zbiorowe Wojskowego Koła Łowieckiego nr 254 "JENOT" [...]

Zgłaszanie posiadania wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji

K U R E N D A W związku z ubieganiem się Gminy Lniano o dotację na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lniano na lata 2021 – 2023 proszę mieszkańców gminy o zgłaszanie posiadania wyrobów [...]

Informacja w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

Informacja w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019   Urząd Gminy w Lnianie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski [...]

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 25,26 maja 2017

W dniu 25 i 26 maja 2017 r. na terenie gminy Lniano odbędzie się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj.: szafy, stoły, krzesła, fotele, pufy, wykładziny, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów, materace oraz sprzęt [...]

Kurenda w sprawie obowiązku zgłaszania miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki

Lniano, 13.01.2017 r. K U R E N D A   Urząd Gminy w Lnianie informuje o APELU  MINISTRA  ROLNICTWA I  ROZWOJU  WSI  oraz  GŁÓWNEGO  LEKARZA  WETERYNARII DO HODOWCÓW DROBIU W [...]

Kurenda w sprawie kursu chemizacyjnego

Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu planuje zorganizować w Lnianie kurs chemizacyjny dający uprawienia na zakup środków ochrony roślin oraz wykonywania [...]

Kurenda w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Lnianie informuje  rolników, że w miesiącu lutym 2017 r. można składać w tut. urzędzie  (pokój nr 5) wnioski  dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do [...]

Kurenda w sprawie azbestu

Uprzejmie przypominam, że w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i [...]

Kurenda w sprawie usuwania drzew

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2249) informuję mieszkańców, że nastąpiły zmiany zasad usuwania drzew i krzewów z [...]

Polowanie zbiorowe 28-29.12.2016

K U R E N D A   Urząd Gminy w Lnianie informuje o terminie polowań zbiorowych (teren obwodu łowieckiego nr 29)  w granicach leśnictw: - Jelenia góra,- Lnianek, - Sarnówek, - Rykowisko, - Bukowiec, - Lubiewice,zgłoszonego [...]

Polowanie zbiorowe 19.12.2016

KURENDA Urząd Gminy w Lnianie informuje o terminie polowania zbiorowego (teren obwodu łowieckiego nr 29) w granicach leśnictw; Jeleniagóra, Lnianek, Sarnówek, Rykowisko, Bukowiec, Lubiewice, zgłoszonego do Urzędu Gminy w [...]

Agencja uruchomi pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe

Rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą [...]

Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą

K U R E N D A Dotyczy Afrykańskiego Pomoru Świń   !!! Urząd Gminy w Lnianie informuje hodowców i rolników o możliwości dostępu do filmu edukacyjnego pt. „ Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed [...]

Informacja dla producentów rolnych u których w uprawach ozimych wystąpiły ujemne skutki przezimowania

Urząd  Gminy w Lnianie informuje, że producenci rolni, u których w uprawach ozimych wystąpiły ujemne skutki przezimowania, mogą składać do Urzędu Gminy w Lnianie wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski można pobrać u sołtysa, na [...]

metryczka