Informacje

Zdjęcie

 
Informacja w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy.
 
 
            Urząd Gminy w Lnianie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy oraz świadczenia dobry start. Wnioski w formie elektronicznej przyjmowane są od 1 lipca br.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu) albo opiekuna prawnego dziecka. Świadczenie wychowawcze 500+ rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

Wypłata świadczeń w oparciu o wnioski złożone w okresie:

-  od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. nastąpi w terminie do 31 października 2019 r.,
- od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. nastąpi w terminie do 30 listopada 2019 r.,
- od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi w terminie do 31 grudnia 2019r.,
- od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. nastąpi w terminie do 31 stycznia 2020 r.,
- od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nastąpi w terminie do 29 lutego 2020 r.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny                     w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r.  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. nastąpi do 30 listopada 2019 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. nastąpi do 31 grudnia 2019 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.  

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2019 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik br. nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik br. nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.
W przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i świadczeń  z funduszu alimentacyjnego rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczeń na okres zasiłkowy 2019/2020 jest rok kalendarzowy 2018, z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez dziecko 24. roku życia. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wyprawkę dobry start rodziny otrzymają do 30 września. Wsparcie przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-52) 33-23-761 lub osobiście  w Urzędzie Gminy w Lnianie, pokój nr 6.

Do pobrania :

DRUKI WNIOSKÓW ŚWIADCZENIA RODZINNE

DRUKI WNIOSKÓW 500 +metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (15 marca 2016)
Opublikował: Łukasz Porożyński (15 marca 2016, 08:58:18)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (30 lipca 2019, 13:18:08)
Zmieniono: aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3525