Projekty programów współpracy

Projekty programów współpracy

Konsultacje projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Lniano, 2015-08-25           WÓJT GMINY LNIANO     zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie „projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy organów [...]

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

WÓJT GMINY LNIANOzarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie „projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy [...]

metryczka