Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Lniano, 2013-08-04


WÓJT GMINY LNIANO


zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie „projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

1. Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej informacji.

2. Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

3. Termin konsultacji:
Uwagi i opinie wyrażone w formie pisemnej należy przekazać w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały do konsultacji, nie później jednak niż do 20 września 2013 roku.

4. Miejsce konsultacji:
Wymienione wyżej opinie w formie pisemnej należy przekazać do Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano pok. Nr 10, bądź w sekretariacie Urzędu.


Pliki do pobrania:

  1. projekt programu współpracy z org_pozarządowymi na 2014.pdf (1019kB) pdf

  2. Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lniano na 2014 rok.docx (11kB) word

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (4 września 2013)
Opublikował: Daniel Pożoga (5 września 2013, 11:08:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2820