Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013


WÓJT GMINY LNIANO


     zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie „projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.    Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z treścią załącznika do niniejszej informacji.

2.    Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

3.    Termin konsultacji:
Uwagi i opinie wyrażone w formie pisemnej należy przekazać w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały do konsultacji, nie później jednak niż do 10 września 2012 roku.

4.    Miejsce konsultacji:
Wymienione wyżej opinie w formie pisemnej należy przekazać do Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano pok. Nr 10, bądź w sekretariacie Urzędu.

Pliki do pobrania:
  1. Program współpracy z org_pozarząd_2012-uchwała.doc (74kB) word

  2. Formularz zgłoszenia uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Lniano.doc (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (2 sierpnia 2012)
Opublikował: Daniel Pożoga (2 sierpnia 2012, 13:24:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3994