Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zapraszamy w związku z tym organizacje pozarządowe z terenu gminy Lniano oraz podmioty wymienione wyżej do wyrażenia opinii i uwag o projekcie, który zamieszczamy poniżej.

Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy zamieścić na formularzu, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Lniano pok. Nr 10 bądź pobrać go ze strony www.bip.lniano.pl, lub www.lniano.pl

Termin zgłaszania uwag i propozycji do projektu upływa 10 września 2012 r.

Plik do pobrania:
  1. konsultacje projektu programu na 2012 informacja.pdf (102kB) pdf

  2. projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012.pdf (1205kB) pdf

  3. formularz zgłoszenia uwag.pdf (90kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mariola Zdziarska (4 sierpnia 2011)
Opublikował: Daniel Pożoga (5 sierpnia 2011, 08:41:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5053